Erik a Dáša Danielovi

Kamil a Lenka  Vašíčkovi   

Filip a Eva Masaříkovi

Proč školu zakládáme?

Díky našim dětem, Hugovi a Šarlotce, jsme v sobě začali pátrat potom, kým chceme být a jak chceme žít a to nás vlastně dostalo až k myšlence založení Leely. Otázkami, zda žijeme život takový, jaký skutečně chceme, jsme se zabývali ještě před příchodem dětí na svět, ale největší akcelerace v hledání a nalézání odpovědí nastala s jejich narozením. Oba jsou naši velcí učitelé a svým jedinečným způsobem nám ukazují, jak je svět jednoduchý, když si ho nekomplikujeme. Naučily nás vnímat opět své instinkty a najít v sobě kousek malého dítěte.  

Narození našich dvojčat, Rozálky
a Jenůvky, nám zcelo změnilo pohled na svět, na život i na výchovu. Veříme v jedinečnost každé bytosti, která přijde na tento svět, proto nechceme, aby byla nevhodně přetvářena podle představ jiných lidí. Tyto a další podobné úvahy nás nakonec dostaly až k myšlence založit vlastní školu. Chceme, aby naše děti byly spokojené, šťastné a mohly se svobodně rozvíjet v bezpečném prostředí podle svých potřeb a vlastního tempa. Věříme, že čas strávený v Leele umožní každému maximální rozvoj ve všech směrech.

Vychováváme tři děti - Adélku, Marečka a Kamíška, kterým se snažíme poskytnout maximálně svobodné protředí k tomu, aby se naučily samostatně rozhodovat, stát si za svým a přitom nejednat na úkor druhých. V rámci  svobodné demokratické školy chceme tuto možnost poskytnout také všem otatním dětem. Leela nabízí prostor, kde se žije nejen svoboda, ale  také odpovědnost, respekt, důvěra a tolerance. Děti se učí to, co skutečně potřebují a co je zajímá. Založení svobodné demokratické školy cítíme jako naše životní poslání.