Hodnoty naší školyZŠ Leela je svobodnou demokratickou školou s prvním a druhým stupněm, která je v tuto chvíli čekatelem
na zápis do rejstříku škol MŠMT
a funguje jako komunitní škola. Školní vzdělávací plán naší školy splňuje kritéria Rámcového vzdělávacího programu podle MŠMT.

Základem školy je samosprávná komunita, v níž má každý člen jeden hlas, stejná práva, ale také povinnosti.


Škola se v maximální možné míře snaží přistupovat ke každému dítěti individuálně. Abychom dokázali udržet nastavený standard a zachovali rodinnou atmosféru, přijme škola do budoucna maximálně 70 žáků. ZŠ Leela je založena na hodnotách svobodných demokratickým škol, které vznikají po celém světě.

vnitřní motivace
Vnitřní motivace pomáhá
chápat věci rychle a do hloubky. Vše, co děláme, by mělo vycházet
z dobrovolného a vědomého rozhodnutí.
svoboda a zodpovědnost
Škola  nabízí bezpečné, podnětné a trpělivé prostředí pro svobodnou hru a překonávání nudy. Neseme odpovědnost za svá rozhodnutí
a učíme se vzájemné toleranci.
důvěra v děti
Vzájemná důvěra je pro nás zcela zásadní. Učení je přirozená potřeba, s níž přicházíme na svět. Probíhá po celý život. Nekončí ani nezačíná školní docházkou.   
sebeřízené vzdělávání
Snažíme se dětem nepřekážet
a být tu pro ně vždy, když nás potřebují. Podporujeme učení hrou, dětskou zvídavost a intuici. Učíme se v souvislostech, aby nám to celé dávalo smysl.
vzájemná úcta a respekt
Budujeme upřímné a nenásilné vztahy, založené na otevřené komunikaci, bez hodnocení a manipulace. Učíme se respektovat názory druhých a vhodně argumentovat.
věkové míchání
V rámci samosprávné komunity
si jsou všichni rovni, bez ohledu na věk a pohlaví.  Neporovnáváme se, nesoutěžíme mezi sebou, ale spolupracujeme a učíme se jeden od druhého.