Hodnoty školy


ZŠ Leela je založena na hodnotách svobodných demokratickým škol, které vznikají po celém světě.
V tuto chvíli je čekatelem na zápis do rejstříku škol MŠMT.

Leela je svobodnou školou s prvním a druhým stupněm, která funguje na komunitní bázi.
Nabízí rodinnou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti.

Základem školy je samosprávná komunita, v níž má každý člen jeden hlas, stejná práva, ale také povinnosti.
Děti se učí v souvislostech a sebeřízeným způsobem. Školní vzdělávací plán ZŠ Leela splňuje kritéria
Rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

vnitřní motivace
Vnitřní motivace pomáhá
chápat věci rychle a do hloubky. Vše, co děláme, by mělo vycházet
z dobrovolného a vědomého rozhodnutí.
svoboda a zodpovědnost
Škola  nabízí bezpečné, podnětné a trpělivé prostředí pro svobodnou hru a překonávání nudy. Neseme odpovědnost za svá rozhodnutí
a učíme se toleranci.
důvěra v děti
Vzájemná důvěra je pro nás zcela zásadní. Učení je přirozená potřeba, s níž přicházíme na svět. Probíhá po celý život. Nekončí ani nezačíná školní docházkou.   
sebeřízené vzdělávání
Snažíme se dětem nepřekážet
a být tu pro ně vždy, když nás potřebují. Podporujeme učení hrou, dětskou zvídavost, intuici a učíme se v souvislostech, aby nám to celé dávalo větší smysl.
vzájemná úcta a respekt
Budujeme upřímné a nenásilné vztahy, založené na otevřené komunikaci, bez hodnocení
a manipulace. Učíme se respektovat názory druhých
a vhodně argumentovat.
věkové míchání
V rámci samosprávné komunity
si jsou všichni rovni, bez ohledu na věk a pohlaví.  Neporovnáváme se, nesoutěžíme mezi sebou, ale spolupracujeme a učíme se jeden od druhého.