Školné a organizační informace

ZŠ Leela je soukromou komunitní školou a veškeré náklady spojené s jejím fungováním (nájem, energie, vybavení, personál) prozatím pokrývá ze školného a finančních darů.

Školné se platí měsíčně na číslo účtu 311111840/0300 (celkem 12 plateb za kalendářní rok).

Měsíční školné a poplatky v roce 2022/2023:
 • 3900 Kč 1. dítě, 3200 Kč 2. dítě, 2500 Kč 3. a další dítě. (Celkem 12 plateb za kalendářní rok.) *
 • Domškoláci (děti na IV)  500 Kč za každé dítě.  
  (Celkem 12 plateb za kalendářní rok.)

  Školné zahrnuje portfoliové přezkoušení 2x ročně
  a 6 konzultací za školní rok. Každá další konzultace je zpoplatněna částkou ve výši 200 Kč/hod.

  Přečtěte si prosím všechny informace k portfoliovému hodnocení.
 • Družina - roční platba 1500 Kč za každé dítě.

Organizační informace

Škola funguje každý všední den od 8:45 - 16:00 h. Školní družina je dětem k dispozici před a po výukovém čase od 7:00-16:00h. Harmonogram školního roku je platný pro ZŠ Leela a Dětský klub. Všechny termíny a akce najdete na našem kalendáři.

Zahájení roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2023
Zahájení v novém roce: 3.1. 2023
Konec prvního pololetí: 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Ukončení docházky: 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

* Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu do 15. dne v měsíci (včetně), hradí se plná výše školného/klubíkovného.
  Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu po 15. dnu v měsíci, hradí se poloviční platba.
  Pokud dítě přijmeme v posledních dvou dnech měsíce, za daný měsíc platit nemusí.