Dětský klub Leela

Mateřskou školu teprve plánujeme a o jejím vzniku vás budeme včas informovat. Prozatím je pro zájemce otevřen náš Dětský klub Leela, který funguje zcela v souladu s hodnotami naší školy. Máte-li zájem, aby vaše dítě Klub navštěvovalo, vyplňte prosím náš dotazník. Ozveme se vám a domluvíme si osobní schůzku.

Do Klubu přijímáme děti ve věku 4 – 6 let. Rodiče dětí ve věku 3 - 4 let mohou dotazník rovněž vyplnit.
Tyto přihlášky však posuzujeme individuálně.

Harmonogram školního roku je platný pro ZŠ Leela a Dětský klub.

Zahájení roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2023
Zahájení v novém roce: 3.1. 2023
Konec prvního pololetí: 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Ukončení docházky: 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

Veškeré školní akce včetně harmonogramu najdete v našem kalendáři.

Klubíkovné (docházka 5 dní v týdnu)*:


Platby jsou uvedené měsíčně za kalendářní rok.

* Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu do 15. dne v měsíci (včetně), hradí se plná výše školného/klubíkovného.
  Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu po 15. dnu v měsíci, hradí se poloviční platba.
  Pokud dítě přijmeme v posledních dvou dnech měsíce, za daný měsíc platit nemusí.