Klubík Leela

Klubík je určen dětem ve věku 4-6 let a funguje v souladu s hodnotami školy Leela.

Máte-li zájem, aby vaše dítě Klubík navštěvovalo, vyplňte prosímdotazník. Kapacita je nyní plně obsazena
a
příchozí dotazníky evidujeme v pořadníku. V případě, že se uvolní místo, budeme vás kontaktovat a domluvíme další postup.

V rámci zahájení docházky je nutné absolvovat týdenní adaptační pobyt rodičů a dětí, který je zpoplatněn částkou ve výši 1500Kč. Jeden den je povinný pro rodiče, kteří po zbytek týdne mohou docházet společně s dítětem, přičemž alespoň jeden den musí dítě strávit v Klubíku bez rodiče.

V případě zápisu dítěte bude poplatek odečten ze školného za daný měsíc. V opačném případě se poplatek nevrací. Řádná docházka započne následující den po ukončení adaptačního pobytu.


Harmonogram školního roku pro Klubík a ZŠ Leela:  


Zahájení roku: 4. 9. 2023
Svátek: 28. 9. 2023
Ředitelské volno: 29. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2023
Zahájení v novém roce: 3.1. 2023
Konec prvního pololetí: 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 5. 2. - 12. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
Svátek: 29. 3. 2024
Ukončení docházky: 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024


Klubíkovné (docházka 5 dní v týdnu)*:


Platby jsou uvedené měsíčně za kalendářní rok.

* Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubíku do 15. dne v měsíci (včetně), hradí se plná výše školného/klubíkovného.
Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubíku po 15. dnu v měsíci, hradí se poloviční platba.
Pokud dítě přijmeme v posledních dvou dnech měsíce, za daný měsíc platit nemusí.