Dětský klub Leela

Mateřskou školu teprve plánujeme a o jejím vzniku vás budeme včas informovat. Prozatím nabízíme zájemcům Dětský klub Leela, který funguje zcela v souladu s hodnotami naší školy. Do Klubu přijímáme děti ve věku 4-6 let.

Máte-li zájem, aby vaše dítě Klub navštěvovalo, vyplňte prosímdotazník. Kapacita Klubu je nyní plně obsazena. Příchozí dotazníky evidujeme v pořadníku. Pokud se uvolní místo, budeme vás kontaktovat a společně domluvíme další postup.

V rámci zahájení docházky je nutné absolvovat týdenní adaptační pobyt rodičů a dětí, který je zpoplatněn částkou ve výši 1500Kč. Jeden den je povinný pro rodiče, kteří po zbytek týdne mohou nebo nemusí docházet společně s dítětem, přičemž alespoň jeden den musí dítě strávit v Klubu bez rodiče. V případě zápisu dítěte bude poplatek odečten ze školného za daný měsíc. V opačném případě se poplatek nevrací. Řádná docházka započne následující den po ukončení adaptačního pobytu.

Harmonogram školního roku je platný pro ZŠ Leela a Dětský klub.

Zahájení roku: 4. 9. 2023
Svátek: 28. 9. 2023
Ředitelské volno: 29. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2023
Zahájení v novém roce: 3.1. 2023
Konec prvního pololetí: 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 5. 2. - 12. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
Svátek: 29. 3. 2024
Ukončení docházky: 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024


Veškeré školní akce včetně harmonogramu najdete také v našem kalendáři.

Klubíkovné (docházka 5 dní v týdnu)*:


Platby jsou uvedené měsíčně za kalendářní rok.

* Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu do 15. dne v měsíci (včetně), hradí se plná výše školného/klubíkovného.
  Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubu po 15. dnu v měsíci, hradí se poloviční platba.
  Pokud dítě přijmeme v posledních dvou dnech měsíce, za daný měsíc platit nemusí.