Petra Hesová

Asistentka pedagoga

Mé fungování ve škole

Ve škole zastávám různorodé činnosti. Jako asistentka působím v Klubíku, kde si užívám čas s nejmenšími dětmi. V době oběda vydávám dětem jídlo v naší jídelně a na starosti mám také pořádek a čistotu v celé budově školy.

Studia

Maturitní zkoušku jsem ukončila v oboru Dámská krejčová. Pokud se najde nějaký zájemce z řad dětí, ráda ho šít naučím. Dále jsem prošla kurzem Asistent pedagoga při NPI ČR v Plzni. Ovládám rovněž znakovou řeč. 

Profesní zkušenosti

Má zaměstnání byla různorodá a vlastně jsem si vyzkoušela vše, o čem jsem vždy snila. Pracovala jsem jako kosmetická poradkyně v lékárně, ale také v  kanceláři. Starala jsem se o děti v rodinách, v družině nebo mateřské škole. Tři roky jsem působila u dětí  se zdravotním  postižením. 

Co mám ráda

Nejvíce  času věnuji rodině. Mezi oblíbené činnosti patří četba, malování obrázků alternativní psychologie. Absolvovala jsem kurz Klíč k životu a nyní mohu pomáhat dalším lidem v rozvoji. 

Proč Leela

Mám velkou radost, že náš tým sdílí stejný pohled na děti. Vidíme  v nich jejich přirozenou moudrost a osobnost. Škola podporuje jejich seberozvoj a tak má každý stejnou šanci na to, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý dospělák, který ví, co v životě chce.