Bc. Marie Zemanová

Výuka dějin a českého jazyka, koordinátorka pro přijímání dětí, komunikace s rodiči

Mé fungování ve škole

Kromě působení v Leele si naplno užívám roli maminky dvou holčiček. V rámci Leely funguji jako průvodce ve škole, kde jsem k dispozici všem zájemcům o humanitně zaměřené lekce - historie, dějiny dějepisectví nebo pomocné vědy historické (např. genealogie), český jazyk a literatura. Na starost mám také příjímání nových studentů a komunikaci s rodiči.

Studia

Po ukončení studia na víceletém gymnáziu jsem nastoupila na Západočeskou univerzitu, kde jsem vystudovala obor České dějiny a Moderní dějiny.

Profesní zkušenosti

Během studia na gymnáziu jsem se podílela na náplni některých seminářů a přispívala do vydávání místních novin. Při studiu na vysoké škole a v průběhu rodičovské dovolené jsem se věnovala doučování českého jazyka a literatury a vzdělávala se v kontaktním přístupu, nenásilné komunikaci a svobodném přístupu k učení.

Co mám ráda

Ve volném čase se věnuji především rodině, četbě knih a seberozvoji.

Proč Leela

Leela je škola, která mi dává smysl. Pracuji v kolektivu lidí, kteří mají podobný náhled na svět a výchovu dětí, jako mám já. Mohu zde zůstat sama sebou a rozvíjet se v oblasti, která mě naplňuje. Myšlenka svobodného vzdělávání je mi velmi blízká, stejně jako  respektující přístup k dětem a všem lidem bez rozdílu.