Jaké je to na začátku

14.10.2022

Ve svých počátcích fungovala Leela jen jako Klub, kde jsme se utvrdili v tom, že jdeme správnou cestou. Paralelně s Klubem řešila skupina zakladatelů školy založení ZŠ Leela. Vyplnění a odevzdání všech nutných formulářů na krajský úřad s cílem založení školy, která by byla zapsaná v rejstříku MŠMT, byl teprve začátek dlouhé cesty. Časem se nakonec ukázalo, že největší problém nebudou formuláře, ale nalezení té správné budovy. 

V létě jsme měli sestavený pedagogický tým a teoreticky nastavený chod školy. V tu dobu jsme věřili, že se majiteli podaří školní budovu včas opravit. V průběhu srpna jsme však začali tušit černý scénář a rozhodli se rychle pátrat po náhradním prostoru, který by nám umožnil otevřít školu v podobě, o níž jsme celý rok usilovali. Budovu, která splňuje všechny zákonné normy, se nám však najít nepodařilo a tak jsme o zápis do školského rejstříku bohužel přišli. 

Od plánované rejstříkové školy jsme nakonec rychlým krokem došli ke škole komunitní. Leela je tak nyní místem setkávání dětí, zapsaných v ZŠ Ráj, která je zapsaná v rejstříku MŠMT. V současné době tak nemáme nárok na státní příspěvek a celý provoz školy jako je nájem, mzdy, energie a vybavení hradíme ze školného. Přestože jsme se “papírově” vrátili zpět na start, znovu žádáme o zápis do rejstříku školských zařízení a pátráme po vhodné budově pro nás.  Myšlenka založit svobodnou demokratickou školu v nás rozhodně žije dál. 

SOUČASNÁ KOMUNITNÍ LEELA SE NELIŠÍ OD TÉ BUDOUCÍ REJSTŘÍKOVÉ. Každý den začíná ranním kruhem, který může být sdílecí nebo řešící.  Kruh je alfou i omegou fungování celé školní komunity. Sdílíme své myšlenky, potřeby, denní nabídku lekcí a v případě potřeby nastavujeme pravidla chodu školy. Je to prostor určený otevřené komunikaci a hájení potřeb svých i komunitních. Již v původním Klubu se nám ukázalo, že i ty nejmenší děti dokáží projevit svůj názor a najít společná řešení. Po ranním kruhu se děti na základě vlastního rozhodnutí účastní jednotlivých lekcí nebo se začnou věnovat tomu, co je právě zajímá. Během celého dne vystřídají velké množství různých aktivit. Mohou se účastnit třeba lekcí vaření Masterchef, které vede naše skvělá asistentka Petra, naučit se sekat dřevo s Pavlem, zahrát si chytré deskovky s Lenkou nebo se učit angličtinu s Claudií. 

Kromě bohaté nabídky lekcí se snažíme držet toho, co je pro nás nejdůležitější. Umět SPOLU být. Učit se naslouchat, komunikovat, vhodně argumentovat a obhájit svůj názor s respektem vůči druhým. Budeme-li odcházet každé odpoledne ze školy s tím, že se někdo z nás poznal více do hloubky a posunul se v chápání sebe a ostatních o kus dál, je to pro nás úspěch a radost z toho, co právě děláme. I když náš začátek nebyl takový, jaký jsme si představovali, vybudovali jsme základnu, na které můžeme dál rozvíjet to, co jsme započali. Jsme rádi, že jsme to dotáhli až sem a můžeme dětem i dospělákům nabídnout bezpečné prostředí, kde mohou být sami sebou.

Děkujeme rodičům a dětem za jejich důvěru ❤