Svobodná demokratická škola v praxi

12.6.2022

V sobotu 11. 6. proběhla beseda na téma svobodná demokratická škola v praxi.  Na vaše dotazy odpovídali  hosté z kladenské svobodné demokratické školy Donum Felix -  Valérie Dobešová, studentka střední školy při Donum Felix, zaměstnanec školy Jakub Václavovič a student základní školy Mata. 

Z jejich vyprávění vyplynulo, že Donum Felix je škola, která se neustále proměňuje s ohledem na potřeby studentů. Rámec školního dne není pevně daný a proto každý student prožívá den ve škole zcela individuálně. Studenti Donum Felix přitom tvoří jednu velkou komunitu.

Během pravidelných kruhů (setkávání celé komunity včetně dospěláků) zavádějí pravidla, kterými se celá škola řídí. Účast na kruhu není povinná, zato neznalost pravidel neomlouvá. Kruh rozhoduje prakticky o všem, co se ve škole děje.

Studenti si vybírají  z nabídky předmětů a sami rozhodují o tom, zda se výuky zúčastní. Základem všeho vědění je podle nich vnitřní motivace, která je pohání v prohlubování toho, co je zajímá.  Sami na sobě si vyzkoušeli, že pokud jim věci dávají smysl a vědí, proč je dělají, dokážou se naučit velké množství znalostí za krátkou dobu, i když je třeba vůbec nebaví.  

Příkladem může být zkušenost Valerie, která se po celou dobu školní docházky prakticky neučila matematiku. Když si uvědomila, že by se chtěla přihlásit na státní gymnázium, matematiku základní školy dohnala během čtyř měsíců přípravy na vstupní testy. Zpočátku nevěřila, že to může zvládnout. Nakonec to šlo prý samo, protože měla silnou motivaci dostat se na školu, kterou si vybrala. Po roce na gymnáziu přešla zpět na střední školu při Donum Felix, kde jí učení dává větší smysl.

Přestože se děti v takové škole řídí sami sebou a učí se různé věci v různém čase, všichni žáci Donum Felix nakonec získají stejné znalosti jako děti na běžných základních školách a  pokračují v dalším studiu v rámci našeho systému. Děje se tak i přesto, že se vzdělávají sebeřízeně, na základě vnitřní motivace a ve věkově smíšeném kolektivu. Jakub nám potvrdil, že české zákony tento systém výuky umožňují, ale školy tuto možnost nevyužívají.  

Donum Felix nerozděluje děti do tříd a učitelé se nezavírají do vyhrazených místností. Škola je jeden velký prostor, kde se každý pohybuje svobodně podle předem domluvených pravidel.  Díky neustálé komunikaci a kontaktu dětí a dospělých nedochází k eskalaci konfliktů, protože bývají podchycené včas. Jakub také prozradil, že zavedením věkového míchání došlo k eliminaci soutěživosti a porovnávání se mezi dětmi, což znatelně snížilo konfliktnost v rámci kolektivu. Případné konflikty se řeší mediací. 

Velkým tématem celé besedy byla svoboda. Všichni hosté shodně potvrdili, že to s tou svobodou není tak snadné, jak to na první pohled vypadá. Svoboda v Donum Felix spočívá v tom, že si studenti sami rozhodují, jak den ve škole stráví. Rozhodně to ale není o tom, že si mohou ve škole dělat, co chtějí, protože se musí řídit nastavenými pravidly. Současně se svobodou získají stejnou míru odpovědnosti za vše, co ve škole dělají. Valerie, která před založením Donum Felix chodila do běžné malotřídky, nám potvrdila, že u ní trval po přechodu na Donum Felix proces pochopení svobody asi dva roky. Každý si tímto obdobím prochází trochu jinak. Záleží na tom, z jakého prostředí do školy přichází. Děti zpočátku zkouší, kam až mohou zajít, kde jsou ty hranice nabízené svobody, která rozhodně není nekonečná. Neméně důležitá je v tomto procesu také rodina, která by měla žít v souladu s principy školy, aby se děti nepohybovaly mezi dvěma odlišnými světy. 

Pokud vás svět naší školy zaujal a chcete se nás na něco zeptat, napište nám na email info@skola-leela.cz nebo dorazte s celou rodinou na nejbližší setkání Leela, které se uskuteční  7. 8. od 15h na adrese Stráž 92, ve Stráži u Tachova. Setkání Leela pořádáme každý měsíc. Termíny konání najdete vždy na facebookové stránce Základní škola Leela. Na akci není nutná registrace předem.